Menu

Leerlijn zwemmen

De zwembrevetten passen binnen een Leerlijn Zwemmen ontwikkeld door Baan Vier, een groep van 4 experten in het zwemmen. De leerlijn zwemmen is een gezamenlijke en gedragen leidraad/kapstok voor kwaliteitsvol en gecoördineerde zwemmen in Vlaanderen.

De 3 volgende elementen zijn nieuw of speciaal in deze leerlijn:

1. De leerlijn zwemmen bestaat uit 5 fasen met speciale aandacht voor leren overleven

De leerlijn bestaat uit 5 fases (na een 0-fase in bad en onder de douche):

Fase 1: waterwennen
Fase 2: leren overleven
Fase 3: leren zwemmen
Fase 4: verbreden (verschillende zwemslagen, verschillende zwemsporten, …)
Fase 5: verdiepen (verfijning, specialisatie, …)

De specifieke aandacht voor de fase overleven kan nieuw genoemd worden. Waar vroeger de sprong tussen ‘watergewenning’ en ‘leren zwemmen’ vaak te groot was, werd de fase ‘leren overleven’ uitgewerkt waarin o.a. ook oefeningen in het diepe worden gedaan.

2. 1ste gemeenschappelijke focus met een nieuwe definitie van kunnen zwemmen

Centraal in de leerlijn staat een 1ste gemeenschappelijke focus met een nieuwe definitie van kunnen zwemmen als: zich doelmatig en efficiënt kunnen verplaatsen in het water met het oog op waterveiligheid. Er wordt beoogd dat iedereen deze 1ste focus moet bereiken om zo verder te gaan in zwemmen (diverse watersporten, verfijnen van officiële zwemslagen, …). De proeven zijn gebaseerd op een watersafety-test, door de VUB ontwikkeld op basis van een Noors model (Stallmantest).

3. Leren zwemmen start bij oefenen van bouwstenen en vaardigheden

Leren zwemmen gebeurt vanuit het oefenen (fase 1) van bouwstenen (hoofd, romp en ledematen) in het water en het oefenen (fase 2) van vaardigheden (verplaatsing, coördinatie en evenwicht) in het water. Dit is een meer natuurlijke aanpak die staat tegenover (vroegere) meer technische-analytische aanpak.

Bron: Handleiding: leerlijn zwemmen anno 2014 - Baan 4 en Netwerk Lokaal Sportbeleid